Byte av skola, anmälan

LÄS MER

Använd den här e-tjänsten för att anmäla om byte av skola.

 

Tillgänglighetsredogörelse

E-tjänst i verksamhetssystem kommer under 2024.

(Uppdaterad 2023-09-01)

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
medborgarservice@sandviken.se
026-24 00 00

Personuppgiftsansvarig

Kunskapsnämnden
kunskapsnamnd@sandviken.se