Så tillgänglig är webbplatsen

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet.

 

Kända brister i tillgängligheten

Blanketter som inte är tillgänglighetsanpassade:

  • Överförmyndaren, ansök om att utöka, begränsa eller avsluta godmanskap och förvaltarskap (tillgänglighetsanpassad blankett släpps 2024-12-31)
  • Bygglov (tillgänglighetsanpassad blankett släpps 2024-12-31)
  • Bygglov för nytt bostadshus (tillgänglighetsanpassad blankett släpps 2024-12-31)
  • Enskild avloppsanläggning, fullmakt och entreprenörsrapport (tillgänglighetsanpassad blankett släpps 2024-06-10)
  • Byte av skola, anmälan (e-tjänst i verksamhetssystem kommer under andra halvan av 2024)

 

Kontakta oss om du upplever problem med webbplatsen

Kontakta oss om du:

  • behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig
  • upptäcker brister som inte är beskrivna på den här sidan
  • anser att vi inte uppfyller lagkravet

Formulär för att anmäla brist i tillgänglighet
Medborgarservice 026-24 00 00

Om du väljer att du vill ha återkoppling får du det inom två arbetsdagar.

Tillsyn

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kontakta Myndigheten för digital förvaltning. Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltninglšnk till annan webbplats

 

Så har vi testat webbplatsen

Granskning har gjorts av utomstående företag och vi granskar löpande tillgängligheten både med automatiserade verktyg och genom manuell granskning.

Redogörelsen uppdaterades senast 2024-05-30.