Kontrollerat kartutdrag, beställ

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig som bor eller har fastighet i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

 

Upplysningar angående beställning

Det är byggnadsinspektörerna som avgör vilken typ av karta som behövs för underlag till situationsplan. Ring och fråga byggnadsinspektör om vilken karta du behöver, innan du beställer.

Det finns tre olika kartor (nybyggnadskarta, kontrollerat kartutdrag och kartutdrag) som kan användas som underlag för att rita in den planerade byggnationen, vilket då blir en situationsplan som skickas med bygglovsansökan.

Avgift för kontrollerat kartutdrag sker enligt gällande taxa (tabell C9).

Olika kartor för olika ändamål:

Nybyggnadskarta

På en nybyggnadskarta anges olika förutsättningar inför din ansökan om bygglov. Kartan innehåller bland annat kontrollerad fastighetsindelning, befintliga byggnader, rättigheter och information från gällande detaljplan. Nybyggnadskarta innehåller även markhöjder, arbetsfix, fjärrvärmeledningar samt läge för kommunal vatten- och avloppsanslutning. Se separat e-tjänst.

Kontrollerat kartutdrag

Ett kontrollerat kartutdrag innehåller bland annat kontrollerad fastighetsindelning, befintliga byggnader, rättigheter och höjdkurvor.  Det kontrollerade kartutdraget kompletteras med eventuell prickmark, utfartsförbud och U-områden från detaljplanen. Övrig information tas från kartdatabasen och vid behov görs mätningar på plats. 

Kartutdrag

Kartutdraget kan bland annat användas som underlag för att rita in det som planeras och kan användas till ansökan av olika slag som exempelvis för mindre byggnationer, värmepump och enskilt avlopp. Kartinformationen levereras i befintligt skick ur kartdatabasen och vi tar inget ansvar för informationens riktighet eller fullständighet. Kartinformationen kan ha varierande geografisk kvalitet.  Se separat e-tjänst.

 

Om du inte kan använda den digitala tjänsten eller behöver en pappersblankett

Kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 för att få hjälp.

 

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
medborgarservice@sandviken.se
026-24 00 00

Personuppgiftsansvarig

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
vgs@sandviken.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa