Tillstånd för försäljning av tobaksvaror, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att ansöka om tillstånd för tobaksförsäljning i Hofors, Ockelbo eller Sandvikens kommun.

Här kan du ansöka om tillstånd för att sälja tobaksvaror enligt lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088). Du kan inte söka tillstånd för både detaljhandel eller partihandel i samma ansökan. Vill du bedriva båda typerna av verksamhet får du skicka in två separata tillståndsansökningar.
Detaljhandel innebär att du säljer direkt till konsumenter. Partihandel innebär att du säljer till andra än konsumenter, till exempel detaljhandlare eller andra partihandlare.

Tänk på att det kan ta upp till fyra månader, från det att ansökan är komplett, att få sin ansökan prövad. Beslut om stadigvarande tillstånd fattas av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Försäljning av e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare

Ska du sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare till dessa krävs en anmälan. Denna kan du göra samtidigt som du ansöker om tillstånd för tobaksförsäljning via e-tjänst. Ska du inte sälja tobak utan bara sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare till dessa ska du använda den separata e-tjänsten.

Anmäl om du ska sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare

Om kommunens prövning

Den som ansöker om tillstånd för att sälja tobaksvaror ska visa att han eller hon med hänsyn till sina ekonomiska och personliga förhållanden och omständigheter i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. När en juridisk person ansöker om tillstånd kan det innebära att alla personer med betydande inflytande i den juridiska personen utreds. Personer med betydande inflytande kan till exempel vara aktieägare med betydande inflytande, finansiärer, styrelseledamöter, verkställande direktör och bolagsdelägare.

Detaljhandel: Uppgifter från Skatteverket och Kronofogden samt Polismyndigheten kan komma att begäras in i samband med att kommunen utreder lämpligheten.

Partihandel: Uppgifter från Skatteverket och Kronofogden kan komma att begäras in i samband med att kommunen utreder den ekonomiska lämpligheten. Kommunen måste även begära in ett yttrande från Polismyndigheten samt Tullverket.

Använda e-tjänsten som företagare

När du företräder ditt företag så använder du din personliga e-legitimation för att logga in i e-tjänsten (i dagsläget finns ingen e-legitimation för företagare).

Hämtning av dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du inte behöver fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

 

Om du inte kan använda den digitala tjänsten eller behöver en pappersblankett

Kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 för att få hjälp.

 

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Följande behövs för e-tjänsten

 • Fastighetsbeteckning
 • Organisationsnummer
 • Verksamhetsbeskrivning
 • Registreringsbevis från Bolagsverket
 • Registerutdrag från Skatteverket
 • Förteckning över ägarförhållanden
 • Finansieringsplan
 • Kopia på hyresavtal
 • Egenkontrollprogram
 • Du måste ha fyllt 18 år
 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa