Kontrollansvarig

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Tjänsten används endast för att komplettera befintligt ärende med anmälan om kontrollansvarig. Använd e-tjänsten Bygglov LÄNK för att göra en fullständigt bygglovsansökan.

När du ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan det behövas en kontrollansvarig, KA, för projektet (ex. nybyggnad av villor och större om- och tillbyggnad). Det här e-tjänsten används endast för anmälan om kontrollansvarig, för att göra fullständigt bygglovsansökan ska du använda e-tjänsten bygglov eller bygglov för nytt bostadshus.

Några enkla projekt som normalt inte behöver kontrollansvarig är: Inglasning av altan, attefallsåtgärder, installation av eldstad och mindre om- och tillbyggnader utan installationer.

Förslag på kontrollansvarige lämnar du samtidigt/efter din ansökan.

Mer information om kontrollansvarig

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa