Bygglov

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

När du ska bygga nytt eller förändra behöver du oftast ett bygglov och ett startbesked. OBS! En åtgärd som inte behöver bygglov kan kräva en anmälan och arbetet får inte påbörjas innan du har fått ett startbesked från Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd.

Vad som avgör om det krävs bygglov eller inte beror först och främst på var man ska bygga, om det är inom eller utanför detaljplanerat område, eller inom eller utanför sammanhållen bebyggelse. När man fastställt det så är nästa fråga vad man ska bygga och hur stort man ska bygga. Varje plats kan ha sina egna specifika förutsättningar.

Mer information om vilka åtgärder som kräver bygglov.

Om du ska bygga ett större projekt som till exempel ett nytt bostadshus eller fritidshus eller redan vet att ditt ärende kräver att du behöver anlita en kontrollansvarig så ska du istället fylla i e-tjänsten bygglov för nytt bostadshus.

Komplett ansökan

För att komma igång med ditt projekt så snabbt som möjligt är det viktigt att du skickar in en komplett ansökan. I e-tjänsten finns information om vilka handlingar som ska bifogas, läs noggrant och skicka in de handlingar som efterfrågas i anmälan så är chansen större att din anmälan går igenom snabbare.

Ta gärna del av våra exempelritningar.

Jag har hört att man inte kräver bygglov där jag bor

En stor missuppfattning är att man inte behöver bygglov eller anmälan om man har jordbruk, skogsfastighet eller motsvarande. Det stämmer om det man ska bygga är en ekonomibyggnad som direkt används i en pågående näringsverksamhet. I övrigt gäller de vanliga bygglovsreglerna. En liknande uppfattning råder om att det inte krävs bygglov om man bor utanför sammanhållen bebyggelse. Det stämmer bara delvis och avgörs helt av vad man ska bygga och hur stort.

Vi råder dig  att alltid kolla med din kommun om du behöver bygglov eller inte för det du tänkt bygga, för att inte riskera att uppföra ett svartbygge. Kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning via Medborgarservice 026-24 00 00.

Avgifter

Avgifterna i ärenden tas i enlighet med gällande taxa. Mer information om avgifter för byggärenden.

Svartbygge och sanktionsavgifter

Påbörja aldrig åtgärden innan du har fått skriftligt  startbesked, men det kan även vara olagligt att ta utrymmet eller anläggningen i bruk utan skriftligt slutbesked. I startbeskedet kommer du att kunna läsa hur man får ett slutbesked i ditt ärende. 

Kommunen är skyldig att ta ut en byggsanktionsavgift av den som utför en olovlig åtgärd. Att skylla på okunnighet är enligt plan- och bygglagen inte ett giltigt skäl för att slippa byggsanktionsavgifter.

Kraven på startbesked och slutbesked ger kommunen befogenhet att ingripa mot åtgärder som kan vara direkt farliga för enskilda fastighetsägare och dennes omgivning vilken är en del av arbetet att skapa en säker boende och arbetsmiljö, men i det här fallet ger det även befogenhet bevara kulturhistoria för kommunens medborgare.

 

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsanpassad blankett publiceras 2024-12-31.

(Senast publicerad 2024-05-30.)

 

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa