Överförmyndaren, anmäl om du vet en vuxen som är i behov av en god man eller förvaltare

LÄS MER

Med den här e-tjänsten kan du anmäla behov av en god man eller förvaltare för en vuxen som inte är nära anhörig till dig. 

Du ska anmäla behov av god man eller förvaltare om du till exempel är:

  • personens biståndshandläggare, socialsekreterare eller annan tjänsteman på myndighet
  • personens vän, granne eller annan medmänniska

Om du själv eller en nära anhörig behöver en god man eller förvaltare ska ansökan lämnas till tingsrätten.

Mer information om god man och förvaltare finns på sandviken.se/overformyndarenheten

Gäller din anmälan ett barn?

Använd vår e-tjänst för att anmäla om du vet ett barn som har behov av en god man. (länken ska justeras när den e-tjänsten publiceras)

 

Om du inte kan använda den digitala tjänsten eller behöver en pappersblankett

Kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 för att få hjälp.

 

 

Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland

Den här e-tjänsten ges av Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa