Överförmyndaren, anmäl om du vet en vuxen som är i behov av en god man eller förvaltare

LÄS MER

Med den här e-tjänsten kan du anmäla behov av en god man eller förvaltare för en vuxen som inte är nära anhörig till dig. 

Du ska anmäla behov av god man eller förvaltare om du till exempel är:

  • personens biståndshandläggare, socialsekreterare eller annan tjänsteman på myndighet
  • personens vän, granne eller annan medmänniska

Om du själv eller en nära anhörig behöver en god man eller förvaltare ska ansökan lämnas till tingsrätten.

Mer information om god man och förvaltare finns på sandviken.se/overformyndarenheten

Gäller din anmälan ett barn?

Använd vår e-tjänst för att anmäla om du vet ett barn som har behov av en god man. (länken ska justeras när den e-tjänsten publiceras)

 

Om du inte kan använda den digitala tjänsten eller behöver en pappersblankett

Kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 för att få hjälp.

 

 

Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland

Den här e-tjänsten ges av Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland.

 

Fråga om inloggning

Om du loggar in kan du få återkoppling om ärendet och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Om du väljer att logga in krävs:

  • E-legitimation

Så här skaffar du e-legitimation

 

Du får vara anonym men får då ingen information om vad som händer i ärendet eller om det lämnas utan åtgärd och avslutas.

Vill du vara anonym går du vidare utan inloggning. 

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa