Förenklad handläggning SoL, ansökan om

LÄS MER

Ansökan om Enklare stöd & insatser 

Kommunens sociala stöd, omvårdnad och omsorg utförs till övervägande del i den enskildes bostad. Allt fler kan bo i ordinärt boende livet ut. Omsorgen och omvårdnaden står i fokus även om den enskilde också har stora medicinska behov. Insatser från hemtjänsten ges för att underlätta för den enskilde i den dagliga livsföringen och i många fall för att det ska vara möjligt att bo kvar i det egna hemmet.

Insatserna utförs på ett vardagsrehabiliterande arbetssätt och har som mål att göra den enskilde oberoende så långt det är möjligt. Det betyder att den enskilde kan vara delaktig i utförandet av insatsen. Målet med biståndet är att förbättra och/eller bibehålla den enskildes förmågor så länge som möjligt.

Förenklad handläggning

För dig som är 75 år och äldre sker en förenklad handläggning av nedanstående serviceinsatser. 

  • Matdistribution:  Leverans av huvudmålet  
  • Tvätt:  vid behov 1 gång varannan vecka
  • Inköp: vid behov 1 gång/vecka
  • Trygghetslarm: Trygghetslarm
  • Städning: Städ av 2 rum och kök, hall och våtutrymmen, vid behov 1 gång var 3:e vecka

Har du behov av annat stöd eller insatser samt annan omfattning ska du använda blanketten Omfattande stöd och insatser samt boende

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten