Omfattande stöd och insatser samt boende, ansökan om

LÄS MER

För dig som är yngre än 75 år eller har behov av mer omfattande insatser gör biståndshandläggaren en utredning. Behovet av insatser bedöms alltid utifrån den personliga situationen och hänsyn tas till den enskildes behov och livssituation.

Nedan lista ett antal exempel på stöd och insatser:

·         Personlig omvårdnad: Fysiska grundläggande behov ex. kroppshygien, klädsel, förflyttningar och toalettbesök.

 • Dagverksamhet: För personer med demenssjukdom  
 • DuschMinst 1 gång/vecka
 • Hjälp och tillredning av/vid måltider: Enklare tillagning/uppvärmning och/eller servering av frukost, mellanmål och kvällsmål, samt uppvärmning/servering av huvudmålet. Matning kan ingå.
 • Följe till och från: Hjälp till dagverksamhet, hälso- och sjukvård
 • Social samvaro: Minst 4 timmar/månad som är personligt utformat
 • Telefonkontakt: Ringer minst 1 gång/dygn
 • Tillsyn dag/natt: Minst ett kort besök
 • Matdistribution: Leverans av huvudmålet
 • Tvätt: Minst tvätt 1 gång varannan vecka  
 • Inköp: Minst inköp av varor 1 gång/vecka
 • Trygghetslarm
 • Städning: Städ av 2 rum och kök, hall och våtutrymmen minst 1 gång var 3:e vecka
 • Avlösning av anhöriga: Fri avlösning utan bedömning av behovet upp till 12 timmar/månad. Kan delas upp eller tas ut sammanhängande

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
medborgarservice@sandviken.se
026-24 00 00