Omfattande stöd i hemmet samt boende, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För dig som är yngre än 80 år eller har behov av mer omfattande insatser gör biståndshandläggaren en utredning. Behovet av insatser bedöms alltid utifrån den personliga situationen och hänsyn tas till den enskildes behov och livssituation.

 

Mer information

Omfattande stöd i hemmet

Boende

 

Om du inte kan använda den digitala tjänsten eller behöver en pappersblankett

Kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 för att få hjälp.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa