Störning, rapportera

LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig som bor i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

Störningar åtgärdas oftast enklast, bäst och snabbast genom att du själv direkt tar kontakt med den som orsakar störningen och på det viset försöker nå en lösning.  

I det fall Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning handlägger ärendet och bedömer att den rapporterade störningen är befogad kommer en avgift för den nedlagda handläggningstiden i ärendet att tas ut av den som orsakat störningen.  

Gäller rapporteringen klagomål på nedskräpning såsom tippat avfall i naturen eller skräp på annan plats så skall det rapporteras via:

Anonyma anmälningar

Du får vara anonym i din anmälan. Om du väljer att vara anonym får du ingen information om vad som händer i ärendet eller om ärendet lämnas utan åtgärd och avslutas. Du får i dessa fall själv ansvara för kontakten med kommunen om du vill ha information om ärendet.

För att vara helt anonym så får du inte lämna några person- eller kontaktuppgifter till dig själv i anmälan. Kom ihåg att samtliga handlingar och uppgifter som lämnas till kommunen blir allmänna handlingar och kan begäras ut av vem som helst.

 

Mer information

Mer information om störning kan du läsa på sandviken.se

 

Vill du rapportera ett övergivet fordon eller en ovårdad tomt?

Om din rapportering rör dagvatten läs mer på sandviken.se

 

 

Om du inte kan använda den digitala tjänsten eller behöver en pappersblankett

Kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 för att få hjälp.

 

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa