Nedskräpning, anmäl

LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för Ockelbo och Sandvikens kommun.

Nedskräpning utomhus på en plats som allmänheten har tillträde till är förbjudet enligt miljöbalken. Om du upptäcker nedskräpning ska du i första hand vända dig till fastighetsägaren. Vet du inte vem som är fastighetsägare eller vill du göra en anmälan om nedskräpning kan du göra det här.

När en anmälan om nedskräpning inkommer till kommunen tilldelas ärendet först en handläggare. Handläggaren går sedan igenom uppgifter i ärendet för att försöka ta reda på vem som skräpat ner och var avfallet ligger.

Anonyma anmälningar

Du får vara anonym i din anmälan. Om du väljer att vara anonym får du ingen information om vad som händer i ärendet eller om ärendet lämnas utan åtgärd och avslutas. Du får i dessa fall själv ansvara för kontakten med kommunen om du vill ha information om ärendet.

För att vara helt anonym så får du inte lämna några person- eller kontaktuppgifter till dig själv i anmälan. Kom ihåg att samtliga handlingar och uppgifter som lämnas till kommunen blir allmänna handlingar och kan begäras ut av vem som helst.

 

Vill du rapportera ett övergivet fordon eller en ovårdad tomt?

 

Mer information

Mer information om nedskräpning hittar du på sandviken.se 

 

Om du inte kan använda den digitala tjänsten eller behöver en pappersblankett

Kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 för att få hjälp.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa