Gästrik Konst 2020, ansökan

LÄS MER

Ansökan till Gästrik Konst 2020, 10 april - 13 april

Välkommen att ansöka om deltagande i 2020 års Gästrik Konst.

Samma kriterier som förra året kommer att tillämpas i 2020 års konstrunda, vilka framgår nedan.

Du som tidigare dokumenterat dina meriter enl. punkterna A-F behöver inte lämna in ny dokumentation, utan endast ansökan.

Gästrik Konst har begränsad tillgång till utställningslokaler. Om antalet utställare utan egen lokal blir väldigt många, förbehåller sig Gästrik Konst rätten att begränsa utrymmet för var och en eller alternativt begränsa antalet utställare utan egen lokal. Gästrik Konst förbehåller sig även rätten att fritt placera utställare.

Deltagaravgift

För deltagare i egen lokal: 1 500 kr
För deltagare som ställer ut i av Gästrik Konst anvisad lokal:  2 500 kr.
Avgiften betalas in på Gästrik Konsts bankgiro 5404-3682 när du fått besked om att du är antagen.

Välkommen med din ansökan senast 16 oktober 2019 genom att använda vår e-tjänst eller ladda hem vår blankett.

Upplysningar

Frågor om e-tjänsten:

Katharina Westin, e-post, gastrikkonst@sandviken.se, tel: 026-24 07 25

Frågor om ansökningskriterier och övrigt som rör Gästrik Konst:

Katrin Bejmar, e-post: katrin.bejmar@gmail.com

Kriterier för att få delta i Gästrik Konst

A. Medlem i KRO (Konstnärernas riksorganisation) eller KIF (Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare)

B. Medlemskap i likvärdig utländsk konstnärsorganisation.

C. Konstnärlig högskoleexamen (konsthögskolan i Stockholm, Malmö, Göteborg eller Umeå), Konstfack, Högskolan för design och konsthantverk (HDK), Beckmans Designhögskola samt Högskolan för fotografi och film, eller jämförbar utländsk högskoleutbildning med inriktning på bild och form.

D. Studerande vid någon av de under punkt C beskrivna konstnärliga högskoleutbildningarna.

E. Dokumenterat deltagande i minst två andra jurybedömda utställningar än Gästrik konst.

F. Sammanhängande förberedande konstutbildning, t. ex Gerlesborgsskolan, Bollnäs folkhögskolas konstutbildning i Gävle, lärlingsutbildning. (Bifoga studieintyg)

H. Om du inte uppfyller en av punkterna A-F kan du lämna in tre verk till bedömning av en jury som utses av Gästrik Konsts styrelse. Verken skall åtföljas av en kort beskrivning av den sökandes yrkesmeriter inom bild och formområdet ( egen utställningsverksamhet, recensioner, utsmyckningsuppdrag, konstprojekt, produkter i produktion, pedagogiska uppdrag eller annan merit som du vill åberopa).

G. Har du gått vidare genom Gästrik Konst-jury tre gånger eller mer är du direktkvalificerad att delta.

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa