Nedskräpning, anmälan

LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig som bor i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

Nedskräpning utomhus på en plats som allmänheten har tillträde till är förbjudet enligt miljöbalken. Om du vill klaga på nedskräpning ska du i första hand vända dig till fastighetsägaren. Om du inte vet vem som är fastighetsägare eller vill du göra en anmälan om nedskräpning kan du göra det här.

När en anmälan om nedskräpning inkommer till Miljö- och hållbarhetsenheten på samhällsbyggnadsförvaltning tilldelas ärendet först en handläggare. Handläggaren går sedan igenom uppgifter i ärendet och var avfallet ligger. Om anmälaren inte valt att vara anonym kan denne kontaktas för mer information. I de fallen där det behövs åker handläggaren ut på plats.

I första hand försöker man lokalisera vem det är som skräpat ner och sedan förelägga denne att städa upp. Om det inte är möjligt att se vem som skräpat ner skickas ärendet vidare till Tekniska kontoret inom respektive kommun för uppstädning. När återkoppling på detta skickats tillbaka till handläggaren avslutas ärendet

Anonyma klagomål

Du får vara anonym i ditt klagomål. Om du väljer att vara anonym får du ingen information om vad som händer i ärendet eller om ärendet lämnas utan åtgärd och avslutas. Du får i dessa fall själv ansvara för kontakten med samhällsbyggnadsförvaltningen om du vill ha information om ärendet.

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
medborgarservice@sandviken.se
026-24 00 00

Fråga om inloggning

Om du loggar in kan du få återkoppling om ärendet och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Om du fortsätter utan att logga in så kan du lämna din anmälan anonymt.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa