Nedskräpning, anmäl

LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig som bor i Ockelbo eller Sandviken.

Nedskräpning utomhus på en plats som allmänheten har tillträde till är förbjudet enligt miljöbalken. Om du vill klaga på nedskräpning ska du i första hand vända dig till fastighetsägaren. Om du inte vet vem som är fastighetsägare eller vill du göra en anmälan om nedskräpning kan du göra det här.

När en anmälan om nedskräpning inkommer till Miljö- och hållbarhetsenheten på samhällsbyggnadsförvaltning tilldelas ärendet först en handläggare. Handläggaren går sedan igenom uppgifter i ärendet och var avfallet ligger. Om anmälaren inte valt att vara anonym kan denne kontaktas för mer information. I de fallen där det behövs åker handläggaren ut på plats.

I första hand försöker man lokalisera vem det är som skräpat ner och sedan förelägga denne att städa upp. Om det inte är möjligt att se vem som skräpat ner skickas ärendet vidare till Tekniska kontoret inom respektive kommun för uppstädning. När återkoppling på detta skickats tillbaka till handläggaren avslutas ärendet.

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in kan du få återkoppling om ärendet och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Om du väljer att logga in krävs:

  • E-legitimation

Så här skaffar du e-legitimation

 

Du får vara anonym men får då ingen information om vad som händer i ärendet eller om det lämnas utan åtgärd och avslutas. Du får i dessa fall själv ansvara för kontakten med samhällsbyggnadsförvaltningen om du vill ha information om ärendet.

Vill du vara anonym går du vidare utan inloggning. 

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa