Nedskräpning, anmäl

LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig som bor i Ockelbo eller Sandviken.

Nedskräpning utomhus på en plats som allmänheten har tillträde till är förbjudet enligt miljöbalken. Om du vill klaga på nedskräpning ska du i första hand vända dig till fastighetsägaren. Om du inte vet vem som är fastighetsägare eller vill du göra en anmälan om nedskräpning kan du göra det här.

När en anmälan om nedskräpning inkommer till Miljö- och hållbarhetsenheten på samhällsbyggnadsförvaltning tilldelas ärendet först en handläggare. Handläggaren går sedan igenom uppgifter i ärendet och var avfallet ligger. Om anmälaren inte valt att vara anonym kan denne kontaktas för mer information. I de fallen där det behövs åker handläggaren ut på plats.

I första hand försöker man lokalisera vem det är som skräpat ner och sedan förelägga denne att städa upp. Om det inte är möjligt att se vem som skräpat ner skickas ärendet vidare till Tekniska kontoret inom respektive kommun för uppstädning. När återkoppling på detta skickats tillbaka till handläggaren avslutas ärendet.

Anonyma anmälningar

Du får vara anonym i din anmälan. Om du väljer att vara anonym får du ingen information om vad som händer i ärendet eller om ärendet lämnas utan åtgärd och avslutas. Du får i dessa fall själv ansvara för kontakten med kommunen om du vill ha information om ärendet.

För att vara helt anonym så får du inte lämna några person- eller kontaktuppgifter till dig själv i anmälan. Kom ihåg att samtliga handlingar och uppgifter som lämnas till kommunen blir allmänna handlingar och kan begäras ut av vem som helst.

Vill du rapportera ett övergivet fordon eller en ovårdad tomt?

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Fråga om inloggning

Om du loggar in kan du få återkoppling om ärendet och handläggaren kan kontakta dig om hen behöver mer information. Om du väljer att logga in krävs e-legitimation.

Så här skaffar du e-legitimation

 

Vill du vara anonym?

Du får vara anonym men får då ingen information om vad som händer i ärendet eller om det lämnas utan åtgärd och avslutas. Du får i dessa fall själv ansvara för kontakten med kommunen om du vill ha information om ärendet.

Vill du vara anonym klickar du på Gå vidare utan inloggning nedan.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa