Specialkost inom förskola, grundskola och gymnasieskola, anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information till vårdnadshavare/elev om specialkost vid födoämnes­överkänslighet eller allergi.

Servicekontoret strävar efter att skapa en trygg måltid för barn/elever med allergi, födoämnesöverkänslighet eller vid annan specialkost. Vår ambition är att med hög kvalitet och största säkerhet varje skoldag tillmötesgå barnets/elevens individuella behov.

Som ett led i detta välkomnar vi god kommunikation mellan vårdnadshavare/elev och köksansvarig. Kontakta gärna Servicekontoret vid frågor kring måltiden.

Använd e-tjänsten för att fylla i specialkostintyget, senast 2 veckor in på höstterminen. Varje hösttermin ska ett nytt specialkostintyg fyllas i. Om behovet ändras under terminens gång ska nytt specialkostintyg skickas in.

Läkarintyg krävs för vissa specialkoster, se nedan. Intyg från läkare eller liknande behöver endast bifogas en gång och gäller för hela skoltiden.

Journalutdrag/läkarintyg krävs för vissa behov

För att säkerställa att ditt barn får rätt mat har vi i samråd med skolhälsovården tagit beslut om att specialkostintyget ska kompletteras med läkarintyg, journalutdrag eller intyg från dietist för nedanstående behov. Vårdgivaren kan ta en viss avgift för utfärdande av journalutdrag/intyg.

  • Mjölkprotein
  • Fisk
  • Gluten
  • Ägg
  • Sojaprotein

OBS.! Laktosfri kost behöver ej styrkas med läkarintyg.

Allergi mot nötter, jordnötter, mandel och sesam

Vi använder inte nötter, jordnötter, mandel eller sesam vid tillagning av måltiden men vi behöver ändå information om vilka som är allergiska mot dessa livsmedel. Detta säkerställer att ansvariga på skolan (klassföreståndare/ mentorer/ rektorer/ skolhälsovård m.fl.) har rätt information vid tillfällen då inte Servicekontoret tillhandahåller livsmedel, ex vid fika, egen utflykt o.s.v.

Övrig information

Specialkostintyget används inte för att få särskild mat om man inte tycker om den mat som erbjuds. Vi serverar dagligen olika grönsaker/sallader, bröd, margarin och mjölk/vatten.

Har du frågor eller synpunkter hör av dig via skolmatsforum på sandviken.se

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
medborgarservice@sandviken.se
026 - 24 00 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa