Begäran av ersättning för ej protokollförda uppdrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Arvode betalas ut till ledamöter i styrelser, nämnder, kommittéer, utskott, delegationer och styrgrupper samt vid deltagande i sammanträden och förrättningar med respektive organ. Arvode utgår med ett fast belopp som är en (1) procent av månatliga riksdagsmannaarvodet per förrättning. Högsta antalet förrättningsarvoden per dag är två stycken.

Då det gäller utbildningar utgår inget arvode utan det betalas endast ut för förlorad arbetsförtjänst samt övriga kostnader, om ordförande bedömer att det är relevant för uppdraget.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa