Upphandlingar, ta del av och hämta förfrågningsunderlag

LÄS MER

Aktuella upphandlingar

Genom att klicka på "Starta e-tjänsten" så kan du ta del av aktuella upphandlingar.

Kommunala bolag - kontakta respektive bolag.

Planerade upphandlingar

Via nedanstående länk visas de planerade upphandlingarna för perioden hösten 2015 - hösten 2016.
Planerade upphandlingar

Att hämta förfrågningsunderlag

Sandvikens kommun distribuerar anbudshandlingar elektroniskt genom Kommers, direkt i upphandlingsannonsen. Upphandlingar kan även annonseras genom Opic och Mercell.

Ovan finns länk till annonserna där anbudsgivare och potentiella leverantörer kan registrera sig kostnadsfritt hos Kommers för att ta del av informationen.

För att säkerställa vår upphandlingsprocess och att informationen som läggs ut delges samtliga anbudsintressenter vid ett och samma tillfälle, (likabehandling), och inom rätt tidpunkt, så är det av yttersta vikt att anbudsgivare registrerar sig via länken i vår annons.

Frågor om upphandlingen skall ställas skriftligt via Kommers. Svar och andra uppgifter om upphandlingen under anbudstiden, delges registrerade anbudsgivare via Kommers. Innan anbud lämnas uppmanas därför anbudsgivaren kontrollera om nya uppgifter om upphandlingen tillkommit.

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
medborgarservice@sandviken.se
026 - 24 00 00