Informationssamtal med familjerätten, intresseanmälan

LÄS MER

Informationssamtal är obligatoriskt för den förälder som tänker starta en rättsprocess gällande barns vårdnad, boende eller umgänge. För att en förälder ska kunna stämma den andra föräldern i tingsrätten behövs ett intyg på att föräldern deltagit i ett informationssamtal. Socialnämnden är skyldig att erbjuda ett gemensamt informationssamtal för båda föräldrarna.

Om särskilda skäl föreligger, kan du begära att ha informationssamtalet enskilt. Då kommer din medförälder också att erbjudas möjlighet till ett enskilt samtal.

Väljer du gemensamt samtal behöver medföräldern ha samtyckt för att det ska kunna ske gemensamt.

Skyddad identitet

Har du skyddad identitet ska du inte använda e-tjänsten, kontakta Familjerätten via Medborgarservice, 026-24 00 00.

Så här fungerar e-tjänsten

Du skickar in en intresseanmälan och Familjerätten kontaktar dig inom kort.

Mer information

Mer information om familjerättens verksamhet hittar du på sandviken.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa