Utflyttningsanmälan för elev

LÄS MER

Använd den här e-tjänsten för att anmäla utflyttning av elev.

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
medborgarservice@sandviken.se
026-24 00 00

Personuppgiftsansvarig

Kunskapsnämnden
kunskapsnamnd@sandviken.se