Bessemersskolan prövning, ansökan

LÄS MER

Den som anser sig ha kunskaperna eller på egen hand vill läsa in en kurs, kan efter prövning, få ett betyg på kursen ifråga. Prövning kan även ske i redan avslutade kurser. Observera, inför prövning ingår ingen lärarhandledning.

Läs igenom informationen om prövning noga på sandviken.se innan du gör en anmälan.

Avgift

Kostnad för extern elev: 500 kr/kurs.

Avgiften betalas till Plusgiro 3 22 28-9 (betalningsmottagare Sandvikens kommun)

Skriv meddelande Prövning Bessemerskolan, för-och efternamn, kurs/kurskod

Kvitto/bevis på betald avgift skall visas upp innan prövningen påbörjas. Betyget kommer att skickas hem till dig efter att prövningen är betygsatt.

Perioder och anmälningsdatum

Period 1– hösttermin
Sista anmälningsdatum den 15 december

Period 2 – vårtermin
Sista anmälningsdatum den 15 juni

 

Tillgänglighetsredogörelse

E-tjänst släpps den 30 november 2023.

(Uppdaterad 2023-09-01)

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
medborgarservice@sandviken.se
026-24 00 00

Personuppgiftsansvarig

Kunskapsförvaltningen
kunskapsnamnd@sandviken.se