Överförmyndaren, anmäl om du vet ett barn som är i behov av en god man

LÄS MER

Med den här e-tjänsten kan du anmäla behov av en ställföreträdare för barn (god man, medförmyndare eller god man för ensamkommande barn)

Du ska anmäla behov av ställföreträdare för barn om du till exempel är:

Mer information om barnärenden hittar du på sandviken.se/overformyndarenheten

 

Om du inte kan använda den digitala tjänsten eller behöver en pappersblankett

Kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 för att få hjälp.

 

 

Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland

Den här e-tjänsten ges av Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland.

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
medborgarservice@sandviken.se
026-24 00 00

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland
overformyndaren@sandviken.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa