Studieförbund - Stimulansmedel

LÄS MER

Ansökan om stimulansmedel för studieförbund med verksamhet i Sandvikens kommun.

Stimulansmedel kan sökas löpande under året för projekt och ny verksamhet.

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
medborgarservice@sandviken.se
026 - 24 00 00

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och fritidsnämnden
kultur.fritidsnamnden@sandviken.se