Kultursponsring, ansök om

LÄS MER

Kultursponsring har till syfte att stärka Sandvikens kommuns varumärke. Det är en affärsmässig relation mellan två eller flera parter och sker tillsammans med aktörer som har en positiv image och en verksamhet som ligger i linje med kommunens vision.

Kravet för kultursponsring är att det främjar konstnärlig verksamhet av hög kvalitet, lockar kommunmedborgarna att ta del av detta och synliggör varumärket Sandviken som kulturkommun. Kultursponsring kan även ges till verksamheter eller enstaka evenemang som i sin utformning synliggör ”Sandviken” via genomslag i "riks- och regionmedia”.

Om det via föreningen eller enstaka företrädares agerade skapas negativ publicitet som vållar varumärket ”Sandviken” skada, kan avtalet hävas och föreningen bli återbetalningsskyldig.

Sista ansökningsdag är den 15 januari 2023. 

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
medborgarservice@sandviken.se
026 - 24 00 00

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och fritidsnämnden
kultur.fritidsnamnden@sandviken.se