Föreningar, ansökan om kontantstöd

LÄS MER

Kontantstöd kan sökas av föreningar i Sandvikens kommun för föreningsverksamhet kommande verksamhetsår. 

Föreningsregister

Inför ansökan om kontantstöd ska föreningens uppgifter vara uppdaterade i föreningsregistret. Registrering och uppdatering av uppgifter sker via Föreningsregister - registreringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta kommunvägledare på Medborgarservice för stöd och vägledning: 026-24 00 00.

Ansökan om Kontantstöd 

Sista dag för ansökan är 1 september. Komplettering med underlag kan ske fram till 15 september.

I ansökan ska föreningen med aktuellt årsmötesprotokoll som ska innehålla följande information:

  • Genomförd verksamhet senaste verksamhetsåret (verksamhetsberättelse)
  • Redovisning av ekonomiskt resultat (resultat- och balansräkning)
  • Plan för verksamhet eller aktiviteter kommande verksamhetsår (verksamhetsplan)
  • Revisionsberättelse för senaste verksamhetsåret.

Om föreningen inte  hunnit hålla årsmöte kan handlingar bifogas separat. 

Tidsplan

1 juni: Ansökan kan göras via e-tjänst.

1 september: Sista dag för ansökan om kontantstöd.

15 september: Sista dag för komplettering av underlag. Kompletteringar sker via e-post till handläggare på kultur- och fritidsförvaltningen.

Oktober-november: Dialogsamtal om ansökan enligt "Sandvikenmodellen", där föreningar erbjuds möjlighet att träffa handläggare samt ledamöter från kultur- och fritidsnämndens föreningsutskott inför beslut om stöd

November-december: Beslut om fördelning av nästa års stöd tas av kultur- och fritidsnämndens föreningsutskott. Utskick med information till alla föreningar som söker kontantstöd.

Februari kommande verksamhetsår: Utbetalning av föreningsstöd påbörjas enligt beslut till angivet konto för föreningen.

Stöd och vägledning

Kommunvägledare på Medborgarservice kan hjälpa till vid ansökan: 026-24 00 00.

Går det att ansöka om kontantstöd utan att använda e-tjänsten?

Självklart går det bra att ansöka om kontantstöd utan att använda e-tjänsten.

Mejla årsmötesprotokoll med begärt underlag till kultur.fritidsnämnden@sandviken.se. 

Det går även bra att skicka ansökan till nedanstående adress:

Sandvikens kommun 
Kultur- och fritidsförvaltningen
811 80 Sandviken

OBS! Vid ansökan via post ska tydligt framgå vem som är kontaktperson samt e-post och telefonnummer för kommunikation kring ansökan.

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
medborgarservice@sandviken.se
026 - 24 00 00

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och fritidsnämnden
kultur.fritidsnamnden@sandviken.se