Föreningar, ansökan om investeringsstöd

LÄS MER

Investeringsstöd

Stöd till inköp eller byggnation. Det kan gälla delfinansiering av en investering på en föreningsägd anläggning eller inköp av betydelsefull utrustning. 

Ansökningstid: löpande under året. 

Beslut om investeringsstöd tas av kultur- och fritidsnämndens föreningsutskott på ordinarie möte. Handläggningstid ca 1-6 veckor. 

Föreningsutskottet ser gärna ansökningar från föreningar gällande tillgänglighet och energibesparande åtgärder.

OBS! Bifoga minst två offerter för den investering som ansökan gäller.  

Eventuella kompletteringar kan skickas via e-post till kultur.fritidsnamnden@sandviken.se

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
medborgarservice@sandviken.se
026 24 00 00

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och fritidsnämnden
kultur.fritidsnamnden@sandviken.se