Viktor Magnussons stipendiefond, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Stipendiet kan tilldelas den som avlagt student- eller gymnasieexamen vid Bessemerskolan och som påbörjat sin utbildning till civilingenjör (>270 p) vid teknisk högskola eller annan högre teknisk läroanstalt med gymnasieskolans NA- eller TE-program som grund. Företräde ges åt den elev som utbildar sig på den maskintekniska linjen.

Enligt bestämmelserna kan stipendiat få stipendiet högst fyra gånger.

Ansökan ska vara inkommen senast 31 oktober 2024 och Kunskapsnämnden fattar beslut senast sista november och stipendiebeloppet betalas ut vid årsskiftet till stipendiaterna.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa