Ägar- och ledningsprövning, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst används vid ansökan om godkännande av ägar- och ledningsprövning vid förändring av befintlig verksamhet. Förändring i ägar- och ledningsstrukturen ska anmälas till den kommun som godkänt den enskilde som huvudman senast 1 månad efter förändringen (2 kap. 5 a och b §§ skollagen, 2010:800).

 

Om du inte kan använda den digitala tjänsten eller behöver en pappersblankett

Kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 för att få hjälp.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa