Överförmyndaren, ansökan av vårdnadshavare/förmyndare om samtycke att tillåta underårig att driva näringsverksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Överförmyndarnämnden lämnar samtycke till förmyndare att låta underåriga barn driva näringsverksamhet om det anses lämpligt utifrån den underåriges ekonomiska och personliga förhållanden. Vid bedömningen tas hänsyn till finansiering av rörelsen, beräknad omsättning, affärsplan och i vilken associationsform som rörelsen skall bedrivas. Barnets risk för att bli skuldsatt uppmärksammas särskilt.

Så här gör du ansökan

Du som fyller i ansökan ska vara vårdnadshavare eller förmyndare.

  1. Logga in i e-tjänsten med e-legitimation.
  2. I steg två får du ange den underåriges uppgifter.
  3. Finns det två vårdnadshavare (med gemensam vårdnad) ska båda skriva under. När du fyller i den andre vårdnadshavarens uppgifter kommer den få ett mail om att signera ansökan.
  4. Mail går även ut till den underårige för digital underskrift. Även här krävs e-legitimation.

 

Om du inte kan använda den digitala tjänsten eller behöver en pappersblankett

Kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 för att få hjälp.

 

 

Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland

Den här e-tjänsten ges av Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa