Grannemedgivande

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Det här e-tjänsten är för dig som ska bygga närmare tomtgräns än 4,5m. I de fall behövs medgivande från grannen. Medgivandet ska lämnas efter att du har skickat in anmälan eller ansökan. Du som sökande kan starta e-tjänsten och sedan skicka den till dina grannar för signering, för det behöver du grannens uppgifter som namn och e-post.

Det finns även möjlighet för dig som granne att lämna ett medgivande då kan det vara behjälpligt om du har diarienummer för aktuell ärendet.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa