Begäran om avgiftsreducering vid barnets sjukdom, förskola/fritidshem

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Avgiften reduceras vid barnets sjukdom/sammanhängande frånvaro mer än 21 kalenderdagar. Frånvaron ska styrkas med läkarintyg. Reducering sker med kalenderavgiften från och med dag 22. Reducering sker i efterhand vid barnets återgång till förskolan/fritidshemmet.

 

 

Ansökan vid skyddad identitet

Har ditt barn skyddad identitet ska du vända dig till placeringshandläggare via Medborgarservice, 026-24 00 00.

 

Om du inte kan använda den digitala tjänsten eller behöver en pappersblankett

Kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 för att få hjälp.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa