Överförmyndaren, begär om entledigande som god man/förvaltare

LÄS MER

Vill du som är god man eller förvaltare begära entledigande av ditt uppdrag eller upphörande av godmanskap enligt 11 kap 19§ i föräldrabalken kan du göra det genom att använda vår e-tjänst.

 

 

Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland

Den här e-tjänsten ges av Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland.

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
medborgarservice@sandviken.se
026-24 00 00

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland
overformyndaren@sandviken.se

Följande behövs för e-tjänsten