Överförmyndaren, ansök om samtycke vid arvskifte eller bodelning

LÄS MER

För att Överförmyndarverksamheten ska kunna fatta beslut om samtycke måste följande underlag finnas och skickas in till Överförmyndarverksamheten:

  • Bouppteckning (registrerad vid skattemyndigheten).
  • Eventuellt testamente.
  • Arvskifte som godkänts av samtliga dödsbodelägare.

 

Om du inte kan använda den digitala tjänsten eller behöver en pappersblankett

Kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 för att få hjälp.

 

 

Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland

Den här e-tjänsten ges av Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland.

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
medborgarservice@sandviken.se
026-24 00 00

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland
overformyndaren@sandviken.se

Följande behövs för e-tjänsten