Överförmyndaren, ansök om samtycke till försäljning, köp eller gåva av fastighet för underårig

LÄS MER

Du ska ansöka om överförmyndarnämndens samtycke innan du för barnets räkning:

  • genom köp, byte eller gåva förvärvar fast egendom eller nyttjanderätt till sådan egendom. Undantag för övertagande av hyresrätt till en bostadslägenhet
  • ingår avtal om nyttjanderätt till någon annans fasta egendom. Även här undantag för hyra av en bostadslägenhet
  • säljer eller byter bort fast egendom eller nyttjanderätt till sådan egendom. Även här undantag om det gäller byte av en bostadslägenhet
  • låter inteckna, hyra ut eller på något annat sätt med nyttjanderätt upplåta fast egendom eller tomträtt

 

Om du inte kan använda den digitala tjänsten eller behöver en pappersblankett

Kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 för att få hjälp.

 

 

Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland

Den här e-tjänsten ges av Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland.

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
medborgarservice@sandviken.se
026-24 00 00

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland
overformyndaren@sandviken.se

Följande behövs för e-tjänsten