Överförmyndaren, ansök om samtycke till försäljning, köp eller gåva av fastighet för underårig

LÄS MER

Du ska ansöka om överförmyndarnämndens samtycke innan du för barnets räkning:

  • genom köp, byte eller gåva förvärvar fast egendom eller nyttjanderätt till sådan egendom. Undantag för övertagande av hyresrätt till en bostadslägenhet
  • ingår avtal om nyttjanderätt till någon annans fasta egendom. Även här undantag för hyra av en bostadslägenhet
  • säljer eller byter bort fast egendom eller nyttjanderätt till sådan egendom. Även här undantag om det gäller byte av en bostadslägenhet
  • låter inteckna, hyra ut eller på något annat sätt med nyttjanderätt upplåta fast egendom eller tomträtt

 

 

Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland

Den här e-tjänsten ges av Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland.

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
medborgarservice@sandviken.se
026-24 00 00

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland
overformyndaren@sandviken.se

Följande behövs för e-tjänsten