Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten enligt alkohollagen (2010:1622). Ett tillfälligt tillstånd gäller för en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle.

Exempel på information och dokument som ska bifogas i e-tjänsten

  • eventuellt registreringsbevis från Bolagsverket
  • uppgifter om ägarförhållanden, exempelvis aktiebok (aktiebolag), bolagsavtal (handelsbolag/kommanditbolag)
  • skalenlig planritning över serveringsstället
  • hyreskontrakt, arrendeavtal eller köpeavtal för serveringsstället
  • meny

Avgifter och handläggningstid
Kommunen tar ut en ansökningsavgift för den utredning som görs i samband med ansökan och om serveringstillstånd beviljas tas en tillsynsavgift ut. Om något saknas kommer du att få komplettera din ansökan. Kommunen meddelar när ansökan är komplett. Läs mer om serveringstillstånd, kommunens avgifter och handläggningstid på sandviken.se 

Använda e-tjänsten som företagare

När du företräder ditt företag så använder du din personliga e-legitimation för att logga in i e-tjänsten (i dagsläget finns ingen e-legitimation för företagare).

Hämtning av dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du inte behöver fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa