Kulturskolan, tacka ja till plats

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Erbjuden plats i Kulturskolan?

Du som är vårdnadshavare till elev i Kulturskolan kan välja att tacka ja till platsen via denna e-tjänst. Innan eleven kan börja på Kulturskolan måste du/ni tacka ja till platsen och godkänna de regler och avgifter som gäller för elever i Kulturskolan. Detta måste göras inom två veckor från det att eleven fått sin plats annars går platsen till någon annan.

Terminsavgifter

Avgift ämneskurs 725 kr
Kurs 2, 3 osv. 550 kr
Instrumenthyra 300 kr
Övriga kurser:
Speldosan 450 kr
Körsång* 450 kr
Fördjupningskurs 1400 kr
Vuxenelev (i mån av plats) 1550 kr

*Ingen extra avgift för körsång om du är elev i någon av Kulturskolans ämneskurser (725 kr).

Du får 25 tillfällen per läsår*

Kulturskolan garanterar dig minst 25 tillfällen per läsår under förutsättning att du börjar vid läsårsstart. I detta ingår undervisning, konserter/föreställningar med mera. Sjukdom eller annan frånvaro som beror på dig omfattas inte av garantin. Om antalet garantitillfällen inte kan uppnås under läsåret reduceras deltagaravgiften i proportion till det antal tillfällen som fattas. Du som spelar orkesterinstrument eller sjunger erbjuds att delta i ensemblespel/körsång utan extra kostnad.

* Speldosan 20 tillfällen per läsår.

När du börjar på en kurs

I Kulturskolan får du betala avgift för hela terminen även om du avbryter kursen eller inte kan vara med på alla lektioner. Om du har hyrt instrument får du då också betala hela terminshyran.

Under din första termin i Kulturskolan har du möjlighet att avbryta kursen inom två veckor utan kostnad. Om du vill avbryta undervisningen meddela detta till Kulturskolans expedition, tel. 026-24 15 24 eller e-post kulturskolan@sandviken.se Det är bra om du själv också meddelar din lärare.

Hyr instrument av oss

Du kan hyra trä- och brassinstrument av oss i två terminer. Stråkinstrument i mindre storlek finns också att hyra tills du behöver ett fullstort instrument. Du är ekonomiskt ansvarig för instrument som du hyr av oss. Det är viktigt att det finns en hemförsäkring som även täcker instrumentet. Instrumentet ska återlämnas omgående när eleven slutar i Kulturskolan.

Spelböcker och förbrukningsmaterial

Spelböcker och förbrukningsmaterial som strängar, rör, noter etc. ingår inte i terminsavgiften. Det betalar du själv.

Vid sjukdom

Meddela i första hand din lärare på Kulturskolan, i andra hand Kulturskolans expedition. Om din lärare är sjuk kontaktar vi dig via din skola att lektionen är inställd eller via SMS till din vårdnadshavare.

Ansvar

Du som vårdnadshavare har ansvar att följa kulturskolans regler och betala avgiften i tid. Vi förväntar oss också att du ger den information om ditt barn som behövs så att läraren/kulturskolan kan möta elevens behov på bästa sätt.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa