Dag & natt förskola, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du med barn i ålder 1-13 år som har behov av omsorg på grund av förvärvsarbete på så kallade obekväma arbetstider (tid vardagar klockan 18.30-06.30, helgdagar och/eller natt) kan ansöka om plats på Dag och Natt.

För att söka en plats på förskolan/fritidshemmet Dag och Natt krävs:

  • Barn och vårdnadshavare ska vara folkbokförda i Sandvikens kommun.
  • Behov av omsorg på obekväma tider, helger och vardagar klockan 18.30-06.30 utifrån fastställt schema. Barnets närvarotider måste inlämnas 2 veckor innan.
  • Att ingen annan vuxen i hushållet kan ha omsorg om barnet när vårdnadshavaren arbetar.
  • Ensamstående vårdnadshavare med obekväm arbetstid utifrån fastställt schema.
  • Perioden för omsorg på obekväm tid är längre än 4 månader.
  • Barn med syskon på Dag och Natt förskola/fritidshem har förtur till placering om omsorgsbehov finns.
  • För barn 6-13 år krävs en fritidsplats på barnets skola för att ansökan om plats till fritidshemmet Dag och Natt ska kunna göras.

Intyg från aktuell arbetsgivare samt schema som styrker behov av barnomsorg på obekväm arbetstid ska lämnas in tillsammans med ansökan om plats på Dag och Natt förskola/fritidshem.
Intyg och schema kan du bifoga digitalt i ansökan. Arbetsintyget ska inkomma inom max 10 dagar efter ansökan.
Inkommer inte arbetsintyget inom dessa 10 dagar behövs en ny ansökan göras.

Mer information

Mer information om Dag & Natt hittar du på sandviken.se

 

Om du inte kan använda e-tjänsten

Kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 för att få hjälp.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa