Dispens från lokala trafikföreskrifter, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du som företagare eller privatperson behöver köra, parkera eller ställa upp ett fordon där det inte är tillåtet måste du ansöka om dispens från de lokala trafikföreskrifterna i Sandvikens kommun för att få tillstånd.

Så fungerar det

  • I e-tjänsten anges önskad period för dispensen, den plats/område som behovet avser och vilken trafikregel som ska undantas. 
  • Om din dispens blir beviljad gäller tillståndet endast på kommunal mark eller kommunala vägar och gator inom Sandvikens kommun.
  • Beviljad dispens gäller maximalt ett år. Om behovet av dispens kvarstår efter att tillståndet gått ut behöver du skicka in en ny ansökan.

Du måste ansöka minst 10 (tio) arbetsdagar innan du ska använda dispensen.

Använda e-tjänsten som företagare

När du företräder ditt företag så använder du din personliga e-legitimation för att logga in i e-tjänsten (i dagsläget finns ingen e-legitimation för företagare).

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa