Dispens från lokala trafikföreskrifter, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En dispens kan utfärdas om det inte är möjligt att stå på en redan anordnad parkeringsplats. Finns anordnad parkeringsplats i närheten ska den användas i första hand. Du kan behöva en dispens för att ställa upp mobilkranar eller containrar på gatumark om det gäller en kortare tid, max en halv dag. Längre tid kräver tillstånd från polisen.

Du måste ansöka minst 10 (tio) arbetsdagar innan du ska använda den.

Använda e-tjänsten som företagare

När du företräder ditt företag så använder du din personliga e-legitimation för att logga in i e-tjänsten (i dagsläget finns ingen e-legitimation för företagare).

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa