Enskild avloppsanläggning, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig som har fastighet i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

För att få inrätta en avloppsanläggning där WC är påkopplad krävs tillstånd. Detta gäller även om du ska koppla på WC på en befintlig avloppsanläggning. I vissa områden krävs även tillstånd för att inrätta BDT (bad, disk, tvätt)-avlopp. Kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning för mer information.

Avloppsanläggningen kan vara en gemensam enskild avloppsanläggning där flera hushåll delar på en anläggning. För att den ska kunna kallas enskild får den inte vara ansluten till det kommunala avloppssystemet.

För anläggande av BDT-avlopp i övrig del av kommunen krävs anmälan. Om du ska genomföra en ändring av befintlig avloppsanläggning kan detta kräva en anmälan, kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning för rådfrågning. För enbart byte av en slamavskiljare mot en ny krävs inget tillstånd eller anmälan. 

Västra Gästriklands samhälls­byggnadsnämnd tar ut en avgift för handläggning av ansökan/anmälan om inrättande eller ändring av avloppsanläggning.

Vad ska din ansökan/anmälan innehålla?

Handlingar som ska lämnas in för granskning är:

  • Ansökan om inrättande eller anmälan om ändring av avloppsanläggning
  • Skalenlig karta
  • Tvärsnittsritning av avloppsanläggningen
  • Jordartsdiagram (vid planerad infiltration)
  • Vid anläggande av minireningsverk eller extra fosforrening ska en teknisk beskrivning samt drift- och skötselinstruktion bifogas.   
  • Eventuellt servitut eller liknande avtal om avloppsanläggningen placeras på annans mark
  • Eventuell fullmakt om att entreprenör får företräda sökanden som ombud

Mer information om enskilt avlopp och avgifter på sandviken.se

Förbered gärna din ansökan genom att läsa mer om enskilda avloppsanläggningar på avloppsguiden.se

 

Hämtning av dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du inte behöver fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Använda e-tjänsten som företagare

När du företräder ditt företag så använder du din personliga e-legitimation för att logga in i e-tjänsten (i dagsläget finns ingen e-legitimation för företagare).

 

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsanpassad blankett publiceras 2024-02-15.

(Senast publicerad 2024-01-24.)

 

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa