Utvecklingsbidrag för återstart av kultur- och fritidsverksamhet

LÄS MER

Föreningar och studieförbund kan söka särskilt utvecklingsbidrag av Sandvikens kommun för återstart, nystart eller utveckling av kultur- och fritidsverksamhet efter pandemin. 

Exempel på stödberättigade insatser och aktiviteter är:  

  • Nyrekrytering av medlemmar och deltagare 
  • Ledarutbildning 
  • Investeringar i föreningsägd anläggning och utrustning som krävs för att utveckla verksamheten.  
  • Ökad tillgänglighet för personer med funktionsvariationer.  
  • Lov- och lägerverksamhet. 
  • Hälsofrämjande aktiviteter. 
  • Projekt och nyskapande verksamhet 

Beslut om stöd tas av kultur- och fritidsnämnden. 

Syftet med dessa medel är att stimulera till verksamhet som når nya målgrupper och kan leva vidare på sikt. Utvecklingsbidrag beviljas inte för lokalhyra eller andra löpande kostnader samt för evenemang. 

Komplettering till denna ansökan skickas till e-postadress kultur.fritidsnamnden@sandviken.se 

Föreningen måste vara registrerad i Sandvikens Kommuns föreningsregister för att kunna söka stöd. Föreningsregister - registreringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppföljning av insatser sker under året. Om aktiviteter inte kan genomföras enligt ansökan ska dialog föras med kultur- och fritidsförvaltningen om justering av insats, alternativt ske återbetalning av beviljat stöd.

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
medborgarservice@sandviken.se
026 - 24 00 00

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och fritidsnämnden
kultur.fritidsnamnden@sandviken.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa