Strandskyddsdispens

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten är för dig som har fastighet i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

Vad är strandskydd?

Strandskyddet har två huvudsakliga uppgifter, värna om allemansrätten och friluftslivet samt bevara land- och vattenområden som är biologiskt värdefulla. Inom strandskyddat område är det därför förbjudet att utföra åtgärder som förhindrar att människor och djur kan röra sig fritt i vattennära läge där det sedan tidigare råder allemansrätt. Detta gäller både på land och ute i vattnet.

Det är också förbjudet att göra åtgärder som väsentligt förändrar livsmiljön för djur och naturliv. Strandskyddet ligger 100 meter från strandlinjen upp på land och 100m ut i vattnet, vid normalt medelvattenstånd. Strandskyddet omfattar även vattendrag som älvar, åar, dammar, bäckar etc.

Vilka åtgärder är det som är förbjudna?

  • Det är förbjudet att bygga nya byggnader (eller större tillbyggnader)
  • Det är förbjudet att ändra användning på byggnader, anläggningar och anordningar som efter ändring inskränker på allemansrätten. Att ex. bygga om en övergiven lada till en bostad förändrar området kring byggnaden väsentligt och är inte tillåtet.
  • Det är förbjudet att bygga en ny brygga eller att bygga ut sin enkla befintliga båtbrygga till en stor brygga som kan möbleras med trädgårdsmöbler blir mer avhållande för allmänheten och är inte tillåtet.
  • Det är förbjudet att röja sly och avverka träd ner mot sjön för att få större tomt eller bättre sjöutsikt  då det dels förändrar livsmiljön för djur och natur, men det kan också verka avhållande för människor som tidigare kunnat ströva fritt längs med stranden eller gått iland med båt. 
  • Det är förbjudet att utföra grävarbetet eller annan form av markberedning inom strandskyddat område eftersom det kan privatiserar markområdet och det förändrar livsmiljön för djur och naturliv. 

Alla åtgärder som på något sätt försämrar förutsättningarna för strandskyddets syfte är helt enkelt förbjudet.

Men jag har en sjötomt, får jag inte göra någonting på min egna fastighet?

Om du har en fastighet i sjönära läge inom detaljplanerat område kan strandskyddet vara upphävt i detaljplanen. Då gäller andra regler.

Om du äger en fastighet i sjönära läge utanför detaljplanerat område kan man ansöka strandskyddsdispens för vissa åtgärder om man uppfyller de skäl som finns för dispens.

För mer information kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning via Medborgarservice, 026-24 00 00.

Hur får man en strandskyddsdispens?

Det vanligaste skälet för privatpersoner är att området redan är taget i anspråk och det inte längre råder allemansrätt på platsen. Då kan man söka om en strandskyddsdispens.

För att det ska anses vara lagligt taget i anspråk så ska det ha skett innan 1975. När du ansöker om strandskyddsdispens så gör kommunen en bedömning om tomten kommit till på lagligt sätt och kan därefter bevilja dispens mot strandskyddet för den åtgärd man vill göra, om det inte utvidgar den befintliga tomten.

Det finns också möjlighet att få dispens om det finns ett allmänt intresse (ex kabelgrävning) eller att någon av ovanstående åtgärder som nämns faktiskt främjar det allemansrättsliga värdet.

Komplett ansökan

I e-tjänsten finns information om vilka handlingar som ska bifogas för en komplett ansökan, läs noggrant och skicka in de handlingar som efterfrågas så är chansen större att ditt ärende går snabbare.

 

Om du inte kan använda den digitala tjänsten eller behöver en pappersblankett

Kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 för att få hjälp.

 

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa