Bygglov för nytt bostadshus

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

När man bygger ett nytt enbostadshus, parhus, flerbostadshus med flera så delas bygglovsprocessen upp i tre steg. Det är bygglov, tekniskt samråd och starbesked. Detta gäller även större tillbyggnader och andra byggnationer som stora lagerhallar, affärslokaler i handelsområden, idrottshallar med mera.

Den gemensamma faktorn är byggnader där det ställs höga krav på dimensioneringen av konstruktionen, de förses med flera installationer som vatten, avlopp och  ventilation etc. Det ställs även högre krav på energiförbrukning, tillgänglighet och tekniska handlingar med mera. Det är även ett lagkrav att man ska anlita en Kontrollansvarig till projektet. 

Därför gör kommunen först  en prövning där man avgör om byggnationen man söker bygglov för är möjlig på platsen man tänkt sig. När bygglovet är beviljat påbörjas arbetet med att ta fram de tekniska handlingar till startbeskedet, som är beslutet som krävs för att man ska få påbörja byggprojektet. Innan startbeskedet beviljas har man även ett möte (tekniskt samråd) där en representant från kommunen, den kontrollansvarige och den sökande tillsammans går igenom bygget och handlingarna. Av den anledningen krävs det därför färre handlingar i ansökan om bygglov för större projekt, än vid mindre/enklare projekt som en mindre tillbyggnad, en altan etc. Då behöver man lämna in de tekniska handlingarna direkt eftersom man i den typen av bygglov kan få ett bygglov och startbesked i samma beslut utan tekniskt samråd.

Mer om vilka åtgärder som kräver bygglov.

Avgifter

Avgifterna i ärenden tas i enlighet med gällande taxa. Mer information om avgifter för byggärenden.

Svartbygge och sanktionsavgifter

Påbörja aldrig åtgärden innan du har fått skriftligt  startbesked, men det kan även vara olagligt att ta byggnaden eller anläggningen i bruk utan skriftligt slutbesked. I startbeskedet kommer du att kunna läsa hur man får ett slutbesked i ditt ärende. 

Kommunen är skyldig att ta ut en byggsanktionsavgift av den som utför en olovlig åtgärd. Att skylla på okunnighet är enligt plan- och bygglagen inte ett giltigt skäl för att slippa byggsanktionsavgifter.

Kraven på startbesked och slutbesked ger kommunen befogenhet att ingripa mot åtgärder som kan vara direkt farliga för enskilda fastighetsägare och dennes omgivning vilken är en del av arbetet att skapa en säker boende och arbetsmiljö, men i det här fallet ger det även befogenhet bevara kulturhistoria för kommunens medborgare.

 

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsanpassad blankett publiceras 2024-12-31.

(Senast publicerad 2024-05-30.)

 

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa