Marklov

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

Om marknivån höjs eller sänks kan det ha konsekvenser för den omgivande miljön och du kan behöva ett marklov. Marklov krävs för schaktning eller fyllning som ändrar marknivån mer än 0,5 meter inom detaljplanelagt område, oavsett hur stort eller litet område som berörs. Marklov kan även behövas om du ska fälla träd eller plantera skog på mark som ligger inom detaljplan eller om det finns en områdesbestämmelse.

Utanför detaljplanerat område krävs inte marklov, men vid större projekt eller om du är osäker på vad som gäller på just den platsen du vill förändra så kontakta  gärna Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning för rådgivning via Medborgarservice 026-24 00 00.

Avgifter

Avgifterna i ärenden tas i enlighet med gällande taxa. Mer information om avgifter för byggärenden.

Komplett ansökan

För att komma igång med ditt projekt så snabbt som möjligt är det viktigt att du skickar in en komplett ansökan. I e-tjänsten finns information om vilka handlingar som ska bifogas, läs noggrant och skicka in de handlingar som efterfrågas i anmälan så är chansen större att din anmälan går igenom snabbare.

Mer information vilka dokument som krävs vid en prövning av marklov.

 

Om du inte kan använda den digitala tjänsten eller behöver en pappersblankett

Kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 för att få hjälp.

 

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa