Skyltar och ljusanordningar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

Skyltar och vepor kommer i alla färger och former. Gemensamt för dem alla är att de syns mycket och att de ofta kräver bygglov.

Behövs bygglov? 

Inom detaljplanerat område krävs det bygglov för att sätta upp skyltar och vepor. Du behöver däremot inte bygglov för:

  • En skylt med högst 1 kvadratmeter area
  • En orienteringstavla med högst 2 kvadratmeter area
  • Skyltar för tillfälligt evenemang, där skylten är uppsatt i högst 4 veckor
  • Skyltar inomhus
  • Reklamskyltar i samband med val eller folkomröstning
  • Nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande
  • Vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik
  • Sjömärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten
  • Skyltar och vepor utanför detaljplanelagt område
  • Väg- och trafikskyltar

Skyltar i områden eller på byggnader som är särskilt värdefullt utifrån historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt kräver alltid bygglov (kan till exempel vara utpekat i översiktsplan, detaljplan eller kulturmiljöinventering).

Vad gäller skyltar som sätts upp efter vägar?

Skyltar om sätts upp efter vägar kräver inte nödvändigtvis bygglov enligt plan- och bygglagen om det är utanför detaljplanerat område, men skyltarna kan ändå kräva tillstånd av Länsstyrelsen eller väghållaren.

Avgifter

Avgifterna i ärenden tas i enlighet med gällande taxa. Mer information om avgifter för byggärenden.

Komplett ansökan

För att komma igång med ditt projekt så snabbt som möjligt är det viktigt att du skickar in en komplett ansökan. I e-tjänsten finns information om vilka handlingar som ska bifogas, läs noggrant och skicka in de handlingar som efterfrågas i anmälan så är chansen större att din anmälan går igenom snabbare.

Mer information vilka dokument som krävs vid bygglov för skylt.

 

Om du inte kan använda den digitala tjänsten eller behöver en pappersblankett

Kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 för att få hjälp.

 

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa