Serveringsansvariga personer, anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten är för dig i Hofors eller Sandviken som tänker anmäla om serveringsansvariga personer.

Tillståndshavaren ska anmäla den eller de personer som har utsetts att ansvara för serveringen av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat till kommunens tillståndsenhet.

Enligt 8 kap. 18 § Alkohollagen ska tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringsansvarig person ha tillsyn över serveringen och vara närvarande på serveringsstället under hela serveringstiden.

Den som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år, vara lämplig för uppgiften och medveten om sitt ansvar.

Det är tillståndshavaren som bedömer om den serveringsansvarige har den kunskap om alkohollagstiftning som krävs och är lämpad för uppgiften. Tillståndsenheten gör ingen kontroll av serveringsansvarigs lämplighet.

Använda e-tjänsten som företagare

När du företräder ditt företag så använder du din personliga e-legitimation för att logga in i e-tjänsten (i dagsläget finns ingen e-legitimation för företagare).

 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa