Fonden för partiellt arbetsföra (FAK)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Handikapporganisationer och organisationer som har anknytning till handikappverksamheter och som ej drivs i vinstsyfte kan söka bidrag till verksamheterna i Sandviken ur fonden för partiellt arbetsföra (FAK).

Vad organisationer kan söka bidrag till

Ovan nämnda organisationer kan söka pengar ur fonden till exempelvis utbildningar, föreläsningar, studiematerial olika former av inköp till verksamheter och liknande.

Ansökan två gånger per år

Ansökan är öppen under hela året och handläggs av nämnden två gånger per år:

  • 15 maj
  • 15 november

Beslut

Beslut skickas ut i juli respektive januari.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa