Rivning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

Om du planerar att riva en byggnad eller en del av en byggnad kräver det oftast ett rivningslov eller en rivningsanmälan innan du kan påbörja rivningen.

Vad skiljer rivningslov från rivningsanmälan?

Inom ett område med detaljplan behöver du ansöka om rivningslov. Även utanför detaljplanelagt område kan kommunen ha särskilda bestämmelser där rivningslov krävs. Vid ett rivningslov gör byggnadsnämnden en granskning om det finns några hinder mot en rivning. Det kan finnas regler om rivningsförbud i en detaljplan eller andra bestämmelser med syfte att bevara bebyggelser med kulturbevarande värden etc. Byggnadsnämnden kan neka ett rivningslov.

Vid en rivningsanmälan är förutsättningarna redan klara att det inte finns några hinder mot en rivning, men man behöver ändå visa att man har kunskap om rivning och hur rivningsavfallet ska hanteras.

Kravet på rivningsanmälan utanför detaljplanelagt område gäller inte för:

  • Komplementbyggnader (till exempel garage, uthus).
  • Ekonomibyggnader som hör till jordbruk, skogsbruk och därmed jämförlig näring.

Är du osäker på vad som gäller där du planerat en rivning, kontakta en Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning via Medborgarservice 026-24 00 00.

När får jag påbörja min rivning?

Det är inte tillåtet att påbörja en rivning innan du fått ett  startbesked.

Avgifter

Avgifterna i ärenden tas i enlighet med gällande taxa. Mer information om avgifter för byggärenden.

Komplett ansökan

För att komma igång med ditt projekt så snabbt som möjligt är det viktigt att du skickar in en komplett ansökan. I e-tjänsten finns information om vilka handlingar som ska bifogas, läs noggrant och skicka in de handlingar som efterfrågas i anmälan så är chansen större att din anmälan går igenom snabbare.

 

Om du inte kan använda den digitala tjänsten eller behöver en pappersblankett

Kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 för att få hjälp.

 

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa