Förhandsbesked

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

Ett förhandsbesked är ett beslut där kommunen gjort en prövning för att avgöra om en plats som sökande valt ut och kanske vill stycka av är lämplig för nybyggnation. Kommunen gör en omfattande lokaliseringsprövning i samråd med flera myndigheter och mot flera olika lagstiftningar. Lokaliseringsprövningen görs på platser där det saknas en detaljplan. I förhandsbeskedet tittar man först och främst på markens lämplighet, sen utreder man möjligheten till vatten och avlopp, tillfartsvägar till platsen, buller med mera.

När ansöker du om förhandsbesked?

Ett förhandsbesked ansöker du om när du har planer på att genomföra ett byggprojekt på tidigare obebyggd mark där det saknas en detaljplan och du vill undvika onödig projektering och projekteringskostnader.

Hur länge är ett förhandsbesked giltigt?

Inom två år efter att beslutet om positivt förhandsbesked fattats är kommunen skyldig att bevilja bygglov i enlighet med det beslutet.

Slipper jag bygglov om jag har ett förhandsbesked?

Att du fått ett positivt förhandsbesked innebär inte att du slipper att ansöka om bygglov när det blir dags att bygga. En bygglovsprövning där det finns ett giltigt förhandsbesked blir däremot mindre omfattande.

Avgifter

Avgifterna i ärenden tas i enlighet med gällande taxa. Mer information om avgifter för byggärenden.

Komplett ansökan

För att komma igång med ditt projekt så snabbt som möjligt är det viktigt att du skickar in en komplett ansökan. I e-tjänsten finns information om vilka handlingar som ska bifogas, läs noggrant och skicka in de handlingar som efterfrågas i anmälan så är chansen större att din anmälan går igenom snabbare.

Mer information vilka dokument som krävs vid en prövning om förhandsbesked.

 

Om du inte kan använda den digitala tjänsten eller behöver en pappersblankett

Kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 för att få hjälp.

 

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa