Tekniska åtgärder

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

En teknisk åtgärd är ett ingrepp som sällan påverkar omgivande fastigheter och människor i dess närhet, men som väsentligt påverkar den enskilda byggnadens funktion eller säkerhet. Det är viktigt att man vid sådana förändringar följer samhällets krav. Tekniska åtgärder kan vara ingrepp i bärande konstruktion, nyinstallationer eller förändringar av hissar och ventilation, förändring av brandskyddet i en byggnad, nyinstallation av vatten och avlopp i en befintlig byggnad, installation av fett/oljeavskiljare och väsentlig ändring av planlösning med mera. Undantaget om att det inte påverkar omgivningen är anmälan om underhåll av kulturhistorisk värdefull byggnad.

När du ska göra en teknisk åtgärd i en byggnad kräver den en anmälan till kommunen. Du behöver ett startbesked innan åtgärden ska påbörjas. 

Mer om vad som kräver bygglov eller anmälan.

Vad är ett startbesked?

När man gör en anmälan till kommunen istället för en bygglovsansökan, så är startbeskedet det skriftliga beslutet som du får som säger att du får påbörja ditt projekt. Påbörja aldrig en åtgärd innan startbeskedet är beviljat.

Komplett ansökan

För att komma igång med ditt projekt så snabbt som möjligt är det viktigt att du skickar in en komplett ansökan. I e-tjänsten finns information om vilka handlingar som ska bifogas, läs noggrant och skicka in de handlingar som efterfrågas i anmälan så är chansen större att din anmälan går igenom snabbare.

Ta gärna del av våra exempelritningar.

Kontrollplan

En kontrollplan innehåller olika kontrollpunkter som behövs för att säkerställa att samhällets krav för åtgärden uppfylls och är obligatoriskt i alla ärenden. Se exempel på kontrollplan du kan använda till din ansökan.

Avgifter

Avgifterna i ärenden tas i enlighet med gällande taxa. Mer information om avgifter för byggärenden.

Svartbygge och sanktionsavgifter

Påbörja aldrig åtgärden innan du har fått skriftligt startbesked, men var även medveten om att det är olovligt att börja använda en eldstad utan skriftligt slutbesked. I startbeskedet kommer du att kunna läsa hur man får ett slutbesked i just ditt ärende. 

Kommunen är skyldig att ta ut en byggsanktionsavgift av den som utför en olovlig åtgärd. Att skylla på okunnighet är enligt plan- och bygglagen inte ett giltigt skäl för att slippa byggsanktionsavgifter.

Kraven på startbesked och slutbesked ger kommunen befogenhet att ingripa mot åtgärder som dels är olagliga, men framförallt kan vara direkt farliga för enskilda fastighetsägare och dennes grannar. Så krav på en anmälan är en del av arbetet att skapa en säker boendemiljö för kommunens medborgare

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa