Eldstad/rökkanal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten är för dig som har fastighet i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

Eldstäder är ett samlingsnamn på olika typer av rumsvärmare där man förbränner ved, pellets etc. Det kan vara kaminer och insatser, värmepannor, bastuaggregat, kakelugn med flera.

När du ska installera en ny eller byta en befintlig eldstad i din byggnad så behöver du ett startbesked från kommunen innan du påbörjar installationen. 
OBS! Vid installation av skorsten som inte kommer upp genom taket, utan monteras längs med fasaden, kan du behöva söka bygglov för fasadändring också om det är inom detaljplanerat område. 

Kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00, för att få veta vad som gäller för din fastighet.

Vad är ett startbesked?

När man gör en anmälan till kommunen istället för en bygglovsansökan, så är startbeskedet det skriftliga beslutet som du får som säger att du får påbörja ditt projekt. Påbörja aldrig en åtgärd innan startbeskedet är beviljat.

Komplett ansökan

För att komma igång med ditt projekt så snabbt som möjligt är det viktigt att du skickar in en komplett ansökan. I e-tjänsten finns information om vilka handlingar som ska bifogas, läs noggrant och skicka in de handlingar som efterfrågas i anmälan så är chansen större att din anmälan går igenom snabbare.

Ta gärna del av våra exempelritningar.

Avgifter

Avgifterna i ärenden tas i enlighet med gällande taxa. Mer information om avgifter för byggärenden.

Svartbygge och sanktionsavgifter

Påbörja aldrig åtgärden innan du har fått skriftligt startbesked, men var även medveten om att det är olovligt att börja använda en eldstad utan skriftligt slutbesked. I startbeskedet kommer du att kunna läsa hur man får ett slutbesked i just ditt ärende. 

Kommunen är skyldig att ta ut en byggsanktionsavgift av den som utför en olovlig åtgärd. Att skylla på okunnighet är enligt plan- och bygglagen inte ett giltigt skäl för att slippa byggsanktionsavgifter.

Kraven på startbesked och slutbesked ger kommunen befogenhet att ingripa mot åtgärder som dels är olagliga, men framförallt kan vara direkt farliga för enskilda fastighetsägare och dennes grannar.
Så krav på en anmälan är en del av arbetet att skapa en säker boendemiljö för kommunens medborgare.

 

Om du inte kan använda den digitala tjänsten eller behöver en pappersblankett

Kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 för att få hjälp.

 

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa