Svartbygge, ovårdad tomt/byggnad och skymd sikt, anmäl

LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig som bor i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

Vad är svartbygge, ovårdad tomt/byggnad och skymd sikt?

Olovligt byggande, även kallat svartbygge

Det kan vara pågående eller redan utfört. Kommunen ska ingripa om det uppförs byggnationer som kräver bygglov eller anmälan.

Har du kollat att det misstänkta svartbygget eller åtgärden inom strandnära läge verkligen är olagligt?

Vi uppmanar att man kollar med byggnadsnämnden om svartbygget man anmäler verkligen är olagligt. Många gånger kommer det in obefogade anmälningar som skapar onödig stress och oro hos fastighetsägare som blir anmäld för att anmälaren själv inte kan regelverket. Man kan ringa eller maila och fråga om det finns bygglov, startbesked eller om åtgärden kräver bygglov på en specifik fastighet innan man gör en anmälan. Det besparar både kommunens resurser och undviker onödig stress hos oskyldiga medborgare.

Ovårdade byggnader

En byggnad ska hållas i vårdat skick. Det innebär att både fasader och funktionaliteten ska underhållas och byggnader får inte utgöra en säkerhetsrisk för omgivningen.

Ovårdad tomt

En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen  inte uppkommer.

Skymd sikt i trafik

En tomt ska hållas i vårdat skick så det inte uppstår fara i korsningar och utfarter pga skymd sikt. Just buskar och träd  ut mot väg kan skapa siktproblem. Även höga staket/plank och murar kan skapa problem med sikten och dessa åtgärder kan även kräva bygglov.

Brott mot strandskydd

Det är enligt lag förbjudet att göra följande åtgärder inom strandskyddat område inom 100 meter från strandlinjen upp på land och ut i vattnet. Undantaget om strandskyddet är upphävt inom detaljplanerat område eller om det finns en beviljad strandskyddsdispens för åtgärden.

  1. Uppföra nya byggnader. Det gäller att ersätta gamla byggnader med nya.
  2. Ändra användning av byggnader anläggningar eller anordningar så att de hindrar allmänheten från att vistas i områden där man tidigare fått beträda fritt. Exempel på anläggningar som kan verka avhållande för allmänheten är att göra befintliga bryggor större, eller ställa ut trädgårdsmöbler eller angöra privata grillplatser där det tidigare inte varit  privatiserat område.
  3. Utföra grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten som gäller byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2
  4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Det kan var slyröjning, avverkning av träd, klippa större gräsmatta, grävarbete, anlägga strand, lägga i bryggor etc.

Vilka uppgifter måste jag lämna i min anmälan?

För att byggnadsnämnden ska kunna utreda fallet är det viktigt att det finns tillräckligt med uppgifter i anmälan. Det måste finnas en adress eller en fastighet och en beskrivning av vad som anmäls, gärna med bildmaterial. I e-tjänsten finns det möjlighet att markera ut exakt plats på en karta och bifoga filer.

Anonyma anmälningar

Du får vara anonym i din anmälan. Om du väljer att vara anonym får du ingen information om vad som händer i ärendet eller om ärendet lämnas utan åtgärd och avslutas. Du får i dessa fall själv ansvara för kontakten med kommunen om du vill ha information om ärendet.

För att vara helt anonym så får du inte lämna några person- eller kontaktuppgifter till dig själv i anmälan. Kom ihåg att samtliga handlingar och uppgifter som lämnas till kommunen blir allmänna handlingar och kan begäras ut av vem som helst.

 

Om du inte kan använda den digitala tjänsten eller behöver en pappersblankett

Kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 för att få hjälp.

 

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Fråga om inloggning

Om du loggar in kan du få återkoppling om ärendet och handläggaren kan kontakta dig om hen behöver mer information. Om du väljer att logga in krävs e-legitimation.

Så här skaffar du e-legitimation

 

Vill du vara anonym?

Du får vara anonym men får då ingen information om vad som händer i ärendet eller om det lämnas utan åtgärd och avslutas. Du får i dessa fall själv ansvara för kontakten med kommunen om du vill ha information om ärendet.

Vill du vara anonym klickar du på Gå vidare utan inloggning nedan.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa