Upptäckt förorening

LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Om du som äger eller brukar en fastighet upptäcker en förorening på fastigheten som kan medföra skada eller besvär för människors hälsa eller miljön, så är du enligt miljöbalken skyldig att underrätta tillsynsmyndigheten. Det är i regel Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som är tillsynsmyndighet, men det kan också vara länsstyrelsen. Du kan alltid höra av dig till samhällsbyggnadsförvaltningen för att få vägledning.

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Följande behövs för e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa